Om Kimado

Jag grundade Kimado Consulting för att kunna erbjuda kundbolagen ett modernt konsultbolag som hjälper till att ta fram långsiktigt hållbara lösningar inom ekonomistyrning och andra administrativa processer.

Under mina 15 års som verksam inom ekonomi, HR och konsulting har jag sett vikten av att kombinera effektiva processer med modern teknologi för att motivera och utveckla människor. För kundnöjdhet och kundnytta börjar alltid med motiverade medarbetare som trivs med sina arbetsuppgifter och som känner att de kan påverka sin egen utveckling.

Min erfarenhet från diverse branscher och företag av olika storlek har lärt mig att behovet av tydliga processer som håller över tid är stort oavsett vilken verksamhet det gäller. Många företag skulle vara ännu mer framgångsrika om fundamentet och strukturen i de administrativa delarna nyttjade modern teknologi och standardiserade arbetssätt. Då får medarbetarna mer tid att utveckla sina talanger.

Det låter kanske svårt. Men låt oss börja med små enkla åtgärder för att snabbt göra er verksamhet mer kundorienterad och framgångsrik. Jag är analytisk och kan på kort tid bilda mig en överblick av er organisation för att hitta de lågt hängande frukterna. Därefter tar vi steget vidare till de mer komplexa strukturerna.

Följ Kimado på Linkedin