Ett företags framgång beror allt mer på förmågan att snabbt kunna anpassa sig efter sina kunder. Kimado hjälper företag att hitta de långsiktigt hållbara lösningarna utifrån tre hörnstenar; 

Människor   Teknologi   Processer

För att kunna verka agilt och flexibelt måste det finnas effektiva, smarta och standardiserade lösningar i de interna processerna. Ju bättre struktur internt desto större förutsättningar för flexibilitet gentemot kunderna.


Det är också viktigt att medarbetarna ägnar sig åt värdeskapande arbetsuppgifter för att känna tillfredsställelse. Nöjda medarbetare med rätt utmaningar presterar bättre vilket kommer till nytta för såväl företaget som dess kunder. För att skapa utrymme för medarbetarna att ägna så mycket tid som möjligt åt arbetsuppgifter som kommer kunderna till godo krävs såväl digitaliserade som standardiserade processer.

Modern teknologi för analys och automatisering spelar en avgörande roll för att kunna öka kunderbjudanden. Teknologin möjliggör effektiva och kvalitetssäkrade förutsättningar för nya affärer.


Kimado har bred kompetens inom ett företags olika administrativa delar, framförallt ekonomi och HR. Vi kan hjälpa ditt företag att skapa mervärde för era kunder. Samtidigt får medarbetarna vara med på en förändringsresa med målet att bilda en strukturerad arbetsmiljö där mindre tid behöver läggas på administrativa bördor och mer tid kan fokuseras på att möta den spännande framtiden.

Människor

Vi tror på att människor vill känna sig behövda, att känna att man bidrar med något genom sitt arbete. De bästa förutsättningarna för en sådan miljö är möjligheten att få arbeta med relevanta och värdeskapande uppgifter. I vår moderna värld ställs det krav att på effektivitet och ständig innovation och vilka är bäst på att driva denna utveckling om inte företagets viktigaste resurs, nämligen medarbetarna. Det är också medarbetarna som genom sitt arbete har möjlighet att skapa förutsättningar för nöjda kunder. När medarbetarna kan fokusera på kunden blir affären långsiktig och förtroendet byggs upp.

Teknologi

Den moderna teknologins utveckling går i en rasande fart. Vi är i en era med maskininlärning och artificiell intelligens som gör att våra system kommer kunna lära sig mycket mer än vad vi människor någonsin har möjlighet till. Denna snabba utveckling ställer betydligt högre krav på oss som användare att välja rätt system. Vi måste verkligen förstå vilken nytta vi vill ha av teknologin. Teknologin måste vara anpassad till ditt företagsbehov. Samtidigt kommer det bli allt viktigare att arbeta med standardiserade system utan allt för mycket kundanpassningar eftersom de kan motverka systemens inbyggda styrka med maskininlärning och artificiell intelligens.

Processer

Det behövs hållbara och enkla processer för att nyttja den moderna teknologin. Effektiva processer är också en förutsättning för att medarbetarna ska kunna använda sina talanger på rätt sätt i det kundfokuserade arbetet. Processerna blir kittet mellan systemen och människan. Då krävs det enkla och standardiserade processer för att undvika extra press på medarbetarna. En effektiv process kan generera mervärde ur ett system eller öka kundnöjdheten. Medan en ineffektiv process istället kan skada ditt företag och ge mångfalt sämre leverans trots satsningar på modern teknologi och kvalificerade medarbetare.

 En nöjd kunds berättelse

I work at the H&M global head office and met Kim in one of our expansion projects. Kim is a highly skilled expert within accounting and finance. He has helped us out several times with complex accounting strategies/methods in areas such as logistics, supplier relations, legal and finance reporting etc. What sets him apart from other consultants is that he goes to the bottom of the problem and is passionate about solving it! He is one of the few good guys still out there and I can strongly recommend him.

Följ Kimado på Linkedin